Exclusive Moment @โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี ศรีราชา ,โปรดักชั่นเฮ้าส์

พิมพ์ชิน โปรดักชั่นเฮ้าส์ พิมพ์ชิน โปรดักชั่นเฮ้าส์ , ได้รับเกียรติจาก โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยโรงแรมเคป ราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์, คามิโอ เฮ้าส์ และคาราเวล เฮ้าส์ จัดกิจกรรมสอนทำสวนขวดแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์ และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจกับทางโรงแรมด้วยดีเสมอมา กิจกรรมในครั้งนี้ Exclusive Moment จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ในครั้งนี้เป็นการสอนงานศิลปะการสร้างสรรค์จินตนาการ จัดสวนขวดแก้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวญี่ปุ่น พิมพ์ชิน โปรดักชั่นเฮ้าส์ , ได้รับเกียรติจาก โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยโรงแรมเคป ราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์, คามิโอ เฮ้าส์ และคาราเวล เฮ้าส์ จัดกิจกรรมสอนทำสวนขวดแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์ และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจกับทางโรงแรมด้วยดีเสมอมา กิจกรรมในครั้งนี้ Exclusive Moment…